1. Paula Elvesveen

1. kandidat, forhåndskumulert

Paula Elvesveen, 1.kandidat

Presentasjon av meg selv som 1. kandidat:

Respekt for ulikheter er mitt mantra. Det springer ut av respekt for menneskeverdet og naturens og dyrs egenverdi. Vi skal ikke måtte være like, mene likt, tro likt om alt for å delta. Jeg er selv en brikke mangfoldet.

Jeg har ikke vært medlem av noe politisk parti tidligere. Helsa understøtter ikke alltid det praktiske samfunnsengasjementet jeg ønsker å utøve, men jeg håper å kunne inspirere og oppmuntre flere til deltagelse.

Jeg er utdannet lærer og spesialpedagog og har arbeidet innen ulike institusjoner for barn og ungdom: skole, barnevern og cp-institusjoner som lærer, miljøarbeider, aktivitør og pleier.

Jeg oppfordrer alle sympatisører av grønne verdier til å ta kontakt og til å delta. Kom igjen, ungdommer og eldre! Sammen blir vi sterke.