3. Trond Aas

3.kandidat

Trond Aas, 2.kandidat

Trond Aas er genuint opptatt av klimapolitikk og miljøspørsmål, «sporløs ferdsel» og vekstproblematikk.

Han har jobbet som lærer og er i dag pensjonist.

Han er utdannet biolog og har også pedagogikk som fag.

Han har erfaring fra frivillig utviklingsarbeid i U-land gjennom mange år.