ÅRSMØTE I VESTRE TOTEN MDG 6.3.18

Samarbeid

Tid: Mandag 6.mars, kl.18-20

Sted: Café Efesos, Storgata 29, Raufoss

Årsmøtet er lokallagets høyeste organ. Alle medlemmer som har betalt kontigent for 2017 har forslags- tale- og stemmerett på møtet. Årsmøtet skal behandle følgende saker: Årsmelding, regnskap, budsjett og valg.

Sakspapirer blir sent ut 2 uker før årsmøtet finner sted. Alle medlemmer står fritt til å melde opp saker til årsmøtet.

 

VELKOMMEN!

6. februar 2018