Politikk handler om å samordne alle borgeres vilje og mål for et godt samfunn.  Alternativet til et demokratisk styrt samfunn er diktatur eller anarki og lovløshet.  Anarki kan være et ideal når menneskene er ideelle; slik er det ikke i dag.  Så om du er misfornøyd med det demokratiet vi har, bør du bidra til å gjøre det bedre.