Kultur, samhold og mangfold

Miljøpartiet De Grønne vil at kultur skal tas på alvor som samfunnskraft og nødvendig fundament i samfunnet, både i skoleverket og ellers

15. august 2015

biblioteket

 

De Grønne mener det å kunne uttrykke og engasjere seg i kulturlivet er en viktig rettighet. Kultur har en naturlig plass på offentlige budsjetter, men kulturlivet i seg selv må være fritt og uavhengig. Kulturpolitikken må åpne opp for mangfold og nytenkning, med en rikdom av uttrykk.

Kultur- og fritidstilbudet i en kommune er ofte det som knytter nye bånd og styrker gamle. Derfor er det viktig at en ikke ekskluderes fra deltagelse på dette området på grunn av økonomi eller nedsatt funksjonsevne. De Grønne mener at kommunen må se på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som en inkluderings- og likestillingssak og ikke helse- og omsorgsarbeid.

 

Miljøpartiet de Grønne i Vestre Toten vil

 • øke satsingen på frivillig arbeid gjennom lokale lag og foreninger og grasrotengasjement.
 • gjenopprette kinotilbudet på Raufoss.
 • gå imot tiggeforbud.
 • sørge for at de som trenger brukerstyrt, personlig assistanse (BPA) får den nødvendige friheten til å realisere seg selv og delta i samfunnet ut fra sine forutsetninger.
 • legge til rette for å ta imot flere kvoteflyktninger på kort og lang sikt.
 • bedre integreringarbeidet med vekt på å styrke tilbudet om arbeidstrening og norskopplæring.
 • jobbe for en fadderordning som vil bidra til integreringen av våre nye landsmenn/kvinner.
 • legge til rette for at innvandrere får delta i samfunnet og gis arbeidstilbud.
 • styrke biblioteket og bibliotekets rolle som en arena for debatt, filosofi, dialog og kulturaktiviteter.
 • opprettholde stillingen som frivillig-koordinator.
 • styrke Frivilligsentralen.
 • jobbe for mer fleksibel bruk av kommunale lokaler som skoler o.a.