Lokaldemokrati

Sentralisering av politisk makt skaper stadig større avstand mellom de folkevalgte og velgerne.

15. august 2015

seigmenn

 

Regionrådene har fått økt politisk innflytelse, men har dårlig demokratisk forandring.  MDG Oppland åpner for at regionrådene kan gis demokratisk forankring gjennom valg.  Dette kan sikre en desentralisert forvaltning og demme opp for kommunesammenslåinger.

 

Miljøpartiet de Grønne i Vestre Toten vil

  • ha folkeavstemning i forkant av evt. beslutning om kommunesammenslåing.
  • senke terskelen for å engasjere seg politisk.