Nærmiljø

Miljøpartiet De Grønne bygger på prinsipper om bærekraft, livskvalitet og medmenneskelighet. 

fugleparken

Offentlige rom og grøntarealer er fellesrom for alle innbyggerne og bør reflektere samfunnets verdier. Vi bør derfor skape offentlige rom som er menneskevennlige, estetisk tiltrekkende og tilgjengelige for alle.

Miljøpartiet De Grønne ønsker et samfunn der livskvalitet settes foran økonomisk vekst. Det er et samfunn hvor det materielle forbruket går ned og der folk har mer tid til hverandre. Det er bra for miljøet, og det er bra for mennesker.

Miljøpartiet De Grønne i Vestre Toten vil

  • arbeide for levende sentrum og grender med tilhørende samlingspunkter og grendeskoler.
  • legge til rette for gratis markedsplasser for lokalprodusert mat. tradisjonshåndverk og kunsthåndverk og for ideelle organisasjoner.
  • arbeide for samlingsarenaer for dyrking av mangfold, utveksling av ideer og trivsel, med fokus på bredde i alder, kjønn og kulturell identitet.
  • arbeide for at alle offentlige bygg og private bygg som retter seg mot allmennheten, skal være universelt utformet.
  • øke tilgangen på tomter, hovedsaklig gjennom fortetting av områder allerede regulert for boligbygging.
  • legge til rette for lek og aktivitet på kommunens friarealer.