Nyheter

Kategori: Nyheter

Representasjon i kommunestyret

MDG har vært representert i kommunestyret i 2 perioder siden 2015.

1. periode var vi i opposisjonen; vi ble ikke spurt om å delta på annen måte.

2. p...

Ny toppkandidat

Kristine Liodden er kandidaten som vil ta MDG videre i Vestre Toten. Vi trenger flere representanter for å få gjennomført flere av våre gode politiske planer. Stem...

Miljøpartiet De Grønne

Overvåkingsprogram for plantetoksiner i vegetabilsk mat

Interessant artikkel, langt fremme i forskning også her i Norge.

 

Interpellasjon om avfallssortering i Vestre Toten kommune

Interpellasjon om avfallssortering i VTK.

 

Med utgangspunkt i følgende spø...