Klima og energi

Miljøpartiet de Grønne vil gi Norge en fornybar framtid.

MDG vil ha en ansvarlig klimapolitikk

 

Bruk av olje, gass og kull står i dag for hoveddelen av de menneskeskapte klimaendringene og kan ikke danne grunnlaget for en bærekraftig økonomi.

Ved å satse på energieffektivisering og fornybare energikilder, vil MDG gi «oljeeventyret» en lykkelig slutt. Energipolitikken må ses i sammenheng med forbruk generelt og utformes slik at den ikke rammer sosialt skjevt.

Miljøpartiet de Grønne i Vestre Toten vil:

  • følge opp at kommunens klima- og energiplan blir rullert etter å ha stått på vent i flere år.
  • arbeide for at det i planen utarbeides et ambisiøst klimaregnskap med budsjett.
  • arbeide for energieffektivisering i kommunale bygg og tilskudd til energieffektivisering i private bygg, f.eks. ved at kommunen abonnerer på energiportalen.no.
  • arbeide for at nye kommunale bygg får enten grønne tak eller solceller og jobbe for etterinstallering av solceller på allerede oppsatte bygg.
  • arbeide for at alle kommunale nybygg blir satt opp enten som aktiv-hus eller plusshus.
  • at kommunens bilpark elektrifiseres.
  • at det installeres ladestasjoner ved alle kommunale bygg.
  • at kommunen gir tilskudd til ladestasjoner ved boligfelt.
  • at bruk av tre som byggemateriale prioriteres.
  • at alle nye bygg Breeam-sertifiseres