Klima og energi

Miljøpartiet de Grønne vil gi Norge en fornybar framtid.

MDG vil ha en ansvarlig klimapolitikk

 

Bruk av olje, gass og kull står i dag for hoveddelen av de menneskeskapte klimaendringene og kan ikke danne grunnlaget for en bærekraftig økonomi.

Ved å satse på energieffektivisering og fornybare energikilder, vil MDG gi «oljeeventyret» en lykkelig slutt. Energipolitikken må ses i sammenheng med forbruk generelt og utformes slik at den ikke rammer sosialt skjevt.

Miljøpartiet de Grønne i Vestre Toten vil:

  • følge opp kommunens klima- og energiplan og jobbe for å få en klimanøytral kommune uten kjøp av kvoter.
  • arbeide for redusert energiforbruk og for mer bruk av fornybare energikilder
  • øke innsatsen i arbeidet for å redusere klimautslippene.
  • arbeide for energieffektivisering i kommunale bygg og tilskudd til energieffektivisering i private bygg.
  • arbeide for at grønne tak, solceller, aktivhus eller plusshus blir standard for nybygg.