Naturvern og artsvern

Naturen er ikke bare en kilde til ressurser for menneskeheten; den har også en egenverdi. Derfor har vi et etisk ansvar for å ta vare på naturmangfoldet.

15. august 2015

artvern er viktig

Områdevern er en viktig nøkkel til artsvern. Samfunnet må ta kostnadene ved å verne langt større og flere typer arealer enn i dag. Kommuner og grunneiere må kompenseres når dette endrer næringsgrunnlaget.

Humler og andre bier pollinerer trær og planter som gir oss frukt og bær. Men over hele verden er pollinerende insekter i tilbakegang, og mange humler i Norge står i fare for å forsvinne. Viktige tiltak for å ta vare på humlene er bl.a. å plante humlevennlige planter og begrense sprøytemiddelbruken.

Miljøpartiet de Grønne i Vestre Toten vil:

  • sørge for at Vestre Toten utarbeider en plan for bevaring av naturmangfold i samsvar med naturmangfoldloven av 2009.
  • redusere bruk av sprøytemidler betraktelig.
  • verne om Skjelbreia som drikkevannskilde.
  • arbeide for at kommunale bygg får grønne tak, som renser lufta, absorberer regnvann og er til glede for humler og andre pollinerende insekter.
  • arbeide for at turstien langs Hunnselva blir enda mer attraktiv og at Fugleparken oppgraderes.
  • støtte tiltak som kan hindre at rådyrkalver blir drept av slåmaskin.
  • bevare naturen fri for motorferdsel.
  • beplante parker med bie- og humlevennlige planter.
  • kreve at sirkus kan dokumentere god dyrevelferd før de får leie plass av kommunen.