Program

 

IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE, MEN FRAMOVER

Miljøpartiet De Grønne har som mål et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Miljø og klima er overordnet for all vår politikk. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet.

Vestre Toten er et mangfoldig og fargerikt felleskap. Vi ønsker at alle innbyggere skal føle seg hjemme i lokalsamfunnet og få muligheten til å ta i bruk sine ressurser.  De Grønne tenker helhetlig og langsiktig både med hensyn til enkeltmennesket og jordas miljø.