Kommunen

Kommunens ansvar er å sikre best mulig levevilkår for menneskene som bor i kommunen. Men ansvaret begrenser seg ikke til kommunens innbyggere. Den politikk som føres i kommunen har ringvirkninger langt utenfor kommunens grenser. Derfor vil Miljøpartiet De Grønne blant annet jobbe for at Vestre Toten kommune blir klimanøytral, kjøper “rettferdige” produkter og jobber for god dyrevelferd.

Fordi vi er i en tid der klimakrisen truer vår framtid, er det viktig at kommunen ikke begrenser seg til sine såkalte primæroppgaver, men vektlegger seriøst å bidra til kutt i utslipp, energisparing og effektivisering, samt stimulerer innbyggerne til det samme.

kommunehuset i Vestre Toten

 

 

Miljøpartiet de Grønne i Vestre Toten vil

  • sikre at kommunen har nok ressurser for å kontrollere at kommunale innkjøp følger etiske krav for offentlige anskaffelser, både med hensyn til miljøkonsekvenser og rettferdig handel.
  • jobbe for at kommunen melder seg inn i Initiativ for Etisk Handel (IEH)
  • jobbe for et tilbud om vegetarisk og økologisk mat i alle kommunale kantiner og ved eldresentre.
  • jobbe aktivt for å unngå innkjøp fra bedrifter som kan knyttes til skatteparadiser.
  • jobbe for at kommunen etablerer et tettere samarbeid med de yrkesfaglige linjene på videregående skole i egne virksomheter.
  • kreve at anbudsprosessen skal prioritere bedrifter som tar i mot lærlinger eller praktikanter.
  • satse på åpen kildekode og fri programvare, for å bedre sikkerhet og skape en delekultur.
  • kreve at anbud på matinnkjøp prioriterer produkter og tjenester fra lokale, grønne produsenter.
  • jobbe for at kommunens bilpark blir elektrisk.
  • at kommunen skal knytte seg til energiportalen.no for å hjelpe innbyggerne til å energieffektivisere sin bolig.