Hvem skal du stemme på?

Stem nytt. Tenk grønt

 

Hvem skal du stemme på i høst? Stemmer du på samme parti av gammel vane? Leter du etter det partiet som gir deg, i den situasjonen du er, størst fordeler? Eller stemmer du på et parti som er opptatt av rettferdighet og gode betingelser for alle? I så fall er kanskje tiden inne for å vurdere MDG?

 

For meg er MDG det partiet som svarer best på framtidas behov. Hvorfor? Fordi MDG er det eneste partiet som tar miljø, klima og solidaritet med mennesker og dyr på alvor. Uten en levelig klode hjelper det lite å fokusere kun på arbeidstager-rettigheter eller næringsliv.

 

Jeg er stolt av MDG’s tverrpolitiske linje. Vi har tatt opp i oss det beste fra alle partier, men går ikke på akkord når det gjelder tiltak for å hindre en ytterligere oppvarming av vår klode. Vi er det partiet som tør å si at ytterligere vekst ikke er verken mulig eller ønskelig. Vi vil ha mer utjevning og mer medmenneskelighet, ikke et mer stresset arbeidsliv og forbruksmønster som hindrer de opplevelser de fleste anser som mest verdifulle og meningsbærende.

 

MDG er et mangfoldsparti på alle måter. Vi favner de som i manges øyne har «falt utenfor» og folk som er de ypperste innen sine fagfelt på ulike områder. Hos oss er det stort sett høyt under taket. Vi diskuterer så «fillene fyker», for hos oss som i alle andre partier, finnes det på mange områder sterk uenighet om visse verdispørsmål.  Det fine er at dette tåles. Her møtes også ateister, kristne og muslimer m.fl. til meningsfulle dialoger. Og det kjennes ikke langt til de mer sentrale personer i partiet; trenger man et svar fra hvem som helst av dem, er aldri tilgangen vanskelig. Jeg opplever som relativt ny og uerfaren politiker, at jeg har valgt et parti der det er mye ekthet, varme og engasjement.

 

Noen ønsker å plassere oss til høyre eller venstre i politikken. Det passer dårlig, da vi har aktive politikere som kommer fra alle eksisterende partier, muligens med unntak av Frp, men hvem vet om vi ikke har sanket noen derfra også? Hvordan det er mulig? Ja, det kan du lure på. Det handler i alle fall om et ekte miljø-engasjement. Men mange har blitt tiltrukket også ut fra et genuint engasjement for likhet og solidaritet.  Vi er et samlende parti, og mange ville finne ut at de egentlig hører hjemme hos oss dersom de studerte vårt program opp mot det partiprogrammet de støtter uten å kjenne innholdet fullt ut.

 

Jeg vil avslutningsvis ta med et sitat fra Svein Hammer, kjent forsker og forfatter av bl.a. boka «Fra evig vekst til Grønn politikk»:

«I mine 8 år som aktiv Høyre-politiker var realisme og balansert økonomi helt avgjørende rettesnor for mine politiske standpunkt. Dette har ikke endret seg, selv om jeg ble grønn.

 

Min opplevelse er at Høyre, Frp og AP ikke har tatt innover seg at betingelse nr. 1 for en velfungerende økonomi i framtiden, er at økosystemene ivaretas på en mye bedre måte enn i dag. I 200 år har vi vent oss til å betrakte økonomien som en frittstående mekanisme, der den evige veksten var en mulighet vi alltid skulle støtte opp om, ikke et problem vi burde bekymre oss for.

 

Joda, vi har utøvd aktiv miljøpolitikk de siste 40 årene, men typisk nok betraktes det som et avgrenset saksfelt, ikke som en altoverskyggende ramme for alt annet.

 

Akkurat nå pågår en forskyvning, der folk gradvis erkjenner at økonomien må innordne seg økologiens begrensninger, og at politikken må justeres etter dette. De tre store partiene mangler mot her, og holder isteden fast på ideer og strategier som ikke lenger er bærekraftige.»

 

Folk begynner heldigvis å bli mer og mer opptatt av de grunnleggende naturverdiene vi bygger vår eksistens på og er totalt avhengige av. Grunnen til dette er bl.a. at MDG har bidratt med å peke og peke på tema de andre partiene heller har skjøvet under teppet. Dette har ført til at alle partier, hm… bortsett fra ett, vil være deltagere i det grønne skiftet, i det minste i retorikken. Men hvem er grønnest? Hvem tok initiativ til å få oljefondet ut av kull? Hvem insisterte på å få en klimalov? Hvem ga seg ikke før de andre partiene innså behovet? Vi. Nå vaker vi rundt sperregrensa. Bidra til å få en grønnere politikk du også.

 

Paula Elvesveen, MDG Vestre Toten

 

13. oktober 2018