Paula Elvesveen, 1.kandidat
Fotocredit:

Respons på de lokale kirkenes valg av tema under feiringen av reformasjonsjubiléet

Som privatperson og som representant for Miljøpartiet De Grønne heier jeg på de lokale kirkenes valg av tema under feiringen av reformasjons-jubileet: «Skaperverket er ikke til salgs». Det er en fryd å se at kirken går i grønn retning og solidariserer seg med alt og alle som rammes av kapitalkreftenes utbytting av mennesker og naturen. Jesus sto på de utbyttedes side, og dagens kirke tar dette på alvor i en grad vi sjelden har sett tidligere.  Vi står i en tid der det haster med omstilling for å unngå den totale kollaps innen økosystemer og derav følgende kriser for menneskeheten. Gratulerer med jubileet!

 

Beste hilsen Paula Elvesveen

MDG Vestre Toten

13. oktober 2018