Derfor må du stemme!

Samarbeid

Politikk handler om å samordne alle borgeres vilje og mål for et godt samfunn.  Alternativet til et demokratisk styrt samfunn er diktatur eller anarki og lovløshet.  Anarki kan være et ideal når menneskene er ideelle; slik er det ikke i dag.  Så om du er misfornøyd med det demokratiet vi har, bør du bidra til å gjøre det bedre.

 

30. august 2015

Paula Elvesveen, 1.kandidat

Demokratiske styreformer er et hjelpemiddel til å få fram de beste sidene ved mennesker og et livsrom for forskjellighet og mangfold.

Nå vil jeg prøve å gi et svar på noen motforestillinger du kanskje har når du velger å ikke stemme:

  1. Jeg har ingen innflytelse; min stemme betyr ingen ting.

Svar: Enkeltmennesket har ofte så stor innflytelse som det selv tror, og mennesker med vilje og visjoner har gjennom historien utrettet store ting.

Det er uansett viktig å støtte det partiet som målbærer de fleste av dine forestillinger om gode måter å leve sammen på.

  1. Det nytter ikke allikevel.

Svar: Engasjement og handling nytter alltid. Ikke alt kan endres på en gang; endring skjer gradvis.

  1. Politikere er upålitelige; politikerspråket er ullent og flertydig.

Svar: Politikere er omtrent som deg og meg.  Det finnes karriere-politikere som kan være mer opptatt av makt enn vi liker, og det finnes politikere med visjoner og idealer.  I Miljøpartiet de Grønne finnes mange mennesker som har valgt å jobbe for MDG av idealistiske grunner og for å snu en utvikling som på mange områder er alarmerende, spesielt mht. klima og bærekraftig forbruk.

  1. Jeg er ikke interessert i politikk.

Svar: Tenk gjennom hva du er interessert i: Skoletilbudet? Eldreomsorgen? Nærmiljøet? Boligpriser? Underholdningstilbudet? Aktiviteter for ungdom? Vel, det handler alt om politikk.

  1. Det er ingen partier som målbærer mine interesser.

Svar: Ah, les vårt partiprogram!  Jeg er sikker på at du vil finne ett og annet du vil bli begeistret for.  Vi ønsker å favne vidt; vi snakker mye om mangfold, og det gjelder ikke bare natur og dyr, men også mennesker.  Og det beste av alt: Vi mener det; vi tar deg på alvor.

 

  1. Alt handler om penger og makt.

Svar: Pengeøkonomi er nødvendig. Næringsliv og forretningsliv er nødvendig, men kommersiell drift er IKKE nødvendig. Også økonomi og økonomistyring kan underordnes økologiske prinsipper.  Politikk handler om fordeling; vi har ansvar for å bruke og fordele slik at det blir nok også på de som kommer etter oss.  Ansvarlig politikk handler om å skape en balanse som ivaretar våre barnebarns framtid.

  1. Jeg er opptatt av å være et godt menneske; det er menneskene som må forandre seg.

Svar: Vi hjelper hverandre som individer best ved å samhandle om gode strukturer som omfatter alle.

Til slutt:

Verden forandrer seg ikke uten at vi forandrer den.

Samfunnsutvikling er ikke en ubetvingelig naturkraft.

Uten politisk engasjement, ingen endring i samfunns-strukturene til det bedre.

Så ta ansvar; bruk din stemme!

 

Paula Elvesveen

  1. kandidat Miljøpartiet de Grønne

Vestre Toten