Det kan bli kult med moderasjon!

Loppemarked

Den 5. juni var verdens miljødag, men i Miljøpartiet de Grønne tenker vi miljø hver dag.  Den skjønne, grønne årstiden vi er inne i, skaper håp og glede.  Ah, fuglesang og blomster!  En vestretotning bor for tiden midt i paradis.  Men vi har også andre bilder i hodet: Forsøpling, overforbruk, undertrykking av fattige arbeidere i andre land.

30. august 2015

Paula Elvesveen, 1.kandidat

Tema for miljødagen var bærekraftig forbruk.  Jeg tenker dette temaet kan repeteres hver eneste dag helt til vi begynner å fatte hva det innebærer.  I FN-sambandets tekst for miljødagen står det: «Mange av jordens økosystemer nærmer seg grensen for hva de kan tåle.  Befolkningsvekst og økonomisk utvikling fører til at grensen nås raskere.  Hvis dagens forbruk og produksjonsmønstre fortsetter, vil vi trenge tre planeter i 2050.» Hvor finner vi de planetene?  Hvem vil flytte, og er planeten beboelig?

Jeg er glad for å høre til i et parti som ikke bare har miljøsaker på programmet, men som ønsker å ta konsekvensene av det vi i dag vet om klima og forbruk.  Veksten kan ikke fortsette. Veksten bør ikke fortsette.  Vi er rike nok; det er usolidarisk å ta sikte på 3-doblet forbruk innen 2060.  Rettferdig fordeling vil kunne ordne vårt fattigdomsproblem.

Resten av verden må løftes opp, men vi må slutte å tro at vår materielle levestandard er mal for et lykkelig liv.  Tvert imot; vi er ikke lykkeligere.  Det er mer følelse av meningsløshet, utenforskap, ensomhet i vårt samfunn enn vi liker å tenke på.  Så å tenke lykke som del av BNP er en god ide.

Og hva skaper lykke?  Her er noen av mine svar: Å bli sett og anerkjent, å få bruke sine evner og ressurser til glede for seg selv og andre og derved bli en nyttig og kompetent aktør i samfunnet. Jeg tror det en skaper selv gir mer tilfredshet enn det en får.  Det gir mer varig glede å ha skapt noe med egne hender enn heldags-shopping på Senteret.  Å skape sammen med noen er enda mer tilfredsstillende.  Jeg tror det er alt for få som opplever dette i dag.  Velferd er ikke å få, men å finne glede i å yte når en har evner og helse til det.  Lokale samlingssteder som inspirerer til kreativitet kan gi et godt liv for mange flere.  Vi trenger å tenke nytt!

Jeg tror det er mange i dag som virkelig ønsker en snuoperasjon.  Hva om du våget å satse på det partiet som vil det samme som deg?  Jeg er litt stolt over at partiet sentralt tør å gå ut med følgende forslag til tiltakspakke:

  • 1. Stortinget ber regjeringen legge fram en målsetting for hvordan det materielle forbruket i Norge skal reduseres til et bærekraftig og rettferdig nivå innen 2030.
  • 2. Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for å øke varers levetid og kvalitet.
  • 3. Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for å fremme deling av varer.
  • 4. Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for å redusere kjøpepress gjennom reklame.
  • 5. Stortinget ber regjeringen legge fram en stortingsmelding om hvordan belastningen fra norsk forbruk på klodens ressurser kan reduseres.
  • 6. Stortinget ber regjeringen publisere årlig statistikk over det norske forbrukets globale fotavtrykk.

 

Paula Elvesveen

Miljøpartiet de Grønne i Vestre Toten