Elsykle til jobb

Elsykkel

Har du som meg hatt ambisjon om å begynne å sykle til jobb, men mistet motet etter den første oppoverbakken?

 

25. august 2015

Jon André B. Danielsen, 4.kandidat

Jeg bor på Raufoss og jobber på Gjøvik. Tanken på  alle oppoverbakkene på hjemveien har gjort at jeg har valgt bil eller buss til jobb. Men det var inntil jeg kjøpte meg elsykkel.  Nå sykler jeg til jobb nesten hver dag, og jeg slipper å grue meg til oppoverbakkene tilbake.

Elsykkel er det mest miljøvennlige fremkomstmiddelet med motor og samtidig det med de laveste driftskostnadene. Undersøkelser utført i EU-land om potensiell bruk av elsykkel, antyder at så mange som 66% av de spurte mener elsykkelen er velegnet som pendlerkjøretøy. Svært mange i Norge eier allerede sin egen sykkel, men sykler oppfattes ofte som et trimobjekt og ikke som et transportmiddel. Elsykkelen snur om på dette.

Frykten for at elsykkelen vil gjøre folk latere, er ubegrunnet. Elsykkelen retter seg mot de som ikke er ivrige syklister fra før. Elsykkelen er ikke en moped; du må tråkke noe selv for at den skal gå framover. I tillegg kan du på de fleste syklene regulere hvor mye hjelp du skal få fra motoren. Jeg liker å gi på litt ekstra på vei hjem slik at jeg får brukt musklene litt. Elsykkelen er derfor både bra for folkehelsa og for miljøet.

Jeg tror flere vil kjøpt seg elsykkel hadde de vært rimeligere. Skal du ha en god elsykkel, må du gjerne opp i 30.000kr, selv om du kan få billigmodeller helt nede i 6.000kr. En grunn til at de er såpass dyre, er at teknologien er ganske ny, og dermed er produksjonskostnadene høye. Det er det ikke så mye politikerne får gjort med, men det vi kan gjøre noe med, er avgiftene.

Elsykkelen er faktisk i dag det eneste elektriske kjøretøyet som blir belastet med mva. Miljøpartiet De Grønne ønsker derfor å fjerne momsen på elsykler. Dette vil bidra til mindre bilkjøring, mindre utslipp, færre køer, store besparelser og helsemessige gevinster. Samtidig vil vi prioritere infrastruktur for syklende og gående i arealplanlegging, samt stimulere til mer sykling til jobb.

 

Jon André Danielsen,

4. kandidat for MDG i Vestre Toten