Innspill i debatten om Ihle skole

Barn som leser

Et av våre programpunkter lyder slik: «Miljøpartiet De Grønne Vestre Toten vil arbeide for levende sentrum og grender med tilhørende samlingspunkter og grendeskoler.» Vi mener at skolen på Ihle under ingen omstendighet må legges ned.

1. september 2015

Paula Elvesveen, 1.kandidat
Paula Elvesveen, 1.kandidat

Vi kjøper helt og fullt de argumenter som legges fram av forkjemperne for utvikling av Ihle krets. En slik nedlegging vil neppe være det som får Vestre Toten ut av Robek-lista. En ting er sikkert: Blir skolen lagt ned, får en den aldri tilbake. Her er det for mye å tape på sikt. Langsiktighet er vel det all kommunal virksomhet streber etter?

Nærhet til skole og barnehage er et viktig trivsels- og identitetsskapende virkemiddel. I vårt lokalprogram har vi også et punkt om å jobbe for mer fleksibel bruk av kommunale lokaler som skoler o.a. Vi har stor tro på at de ressurssterke og kreative beboerne i Ihle krets vil vise hvordan aktiviteter i et lokalsamfunn kan bidra til både kulturell og grønn vekst i en framtid som byr på mange utfordringer

Vi trenger et aktivt, lokalt engasjement både organisatorisk og på «grasrota» for å motvirke den sterke tendensen til sentralisering og utvisking av demokrati som vi ser tendenser til i mer sentralt styre. Her tenker vi på bl.a. pågående forhandlinger om handelsavtalen TISA og endring av offentlighetsloven, som fremmer hemmelighold i kommunal og fylkeskommunal forvaltning der byrådsmodellen er valgt.

Våkne lokalsamfunn er en absolutt forutsetning for å styrke vårt demokrati. Skole og barnehage er hjertet i lokalsamfunnet og bidrar til mer enn undervisning og omsorg for barn.

Det kan være samlingsarenaer for aktiviteter som binder folk sammen og bidrar til samhold og trivsel. Vi trenger flere møteplasser og steder for kreativ utfoldelse i dag.