Round-Up, tillatt og derfor ufarlig?

Traktor sprøyter plantevernmidler

Jeg leser at Round-Up og den nye Round-Up Gel går unna som varmt hvetebrød i Plantasjen og andre utsalgssteder for tiden.  Hvor godt informert er hage-eiere når de fortsetter å bruke dette ugress-middelet?  Når Mattilsynet skriver på sine nettsider at det er trygt, må en vel kunne stole på det? Ikke vær for sikker!

30. august 2015

Paula Elvesveen, 1.kandidat

FN’s kreftforsknings-senter har nylig publisert en artikkel i det anerkjente forskningstidsskriftet The Lancet, der de skriver at glyfosat (virkemiddel i Round-Up) trolig er kreftfremkallende. I Norge har Marek Kora ved GenØk i Tromsø (Senter for biosikkerhet) forsket i 6 år på stoffet glyfosat, og han disputerer nå for doktorgrad i emnet.  Hans funn viser at stoffet er mer giftig/ toksisk enn antatt, ja opp mot 100 ganger giftigere enn publisert.  

Datagrunnlaget for Mattilsynets og alle andres viten om temaet er produsert av den kjemiske industri.  De sitter jo med kompetanse, men representerer også sterke økonomiske interesser.  Monsanto er dessuten produsent av Round-Up, en bedrift som i flere henseende er lite tillitvekkende.  Når uavhengig forskning ved å bruke tilsvarende forsøksprosedyrer som i de opprinnelige forsøk, kommer til ganske forskjellige resultater, bør en kanskje lytte?  Ekko hadde den 04.06 en reportasje om temaet som du kanskje vil finne interessant.

Det har også kommet et nytt regelverk 1. juni i år fra Mattilsynet, som viser at etaten begynner å ta problemet plantevernmidler mer på alvor.  Blant annet heter det at en ikke skal bruke plantevernmidler på barns lekearealer.  (Apropos: Leker det barn i din hage?)

Når det gjelder de som bruker Round-Up i yrkessammenheng, heter det: «Yrkesbrukere får strengere krav til journal-føring og til å vurdere andre metoder enn kjemiske plantevernmidler.  Det kan også bety å ta i bruk mer kostnadskrevende metoder for bekjempelse av skadegjørere.»

Er ikke dette signaler som viser at du som hage-eier bør tenke en gang til rundt hvordan du skal bekjempe ugress i hagen?  Og hva med flere blomsterenger til glede for humler og bier?  Her går slottsparken også foran med gode signaler.

Glyfosat har blitt forbudt i Nederland til privat bruk.  Plantasjen i Sverige har trukket all Round-Up fra sine butikker.  Coop i Sveits trekker alle glyfosat-produkter fra sine butikker.  Så velkommen etter Round-Up-forhandlere i Norge!

Og vi som forbrukere kan si fra at vi vil ikke ha glyfosatholdige preparater.  Det heter forbrukermakt.  Bruk den!

 

Paula Elvesveen

Miljøpartiet de Grønne i Vestre Toten